[TV Series] The Mandalorian

Cộng Đồng Star War Việt Nam X Yoake Fansub trân trọng giới thiệu.
The Mandalorian.

Tên Đầy Đủ
The Mandalorian


TV SERIES

Tập 1:
Google Drive ( Hardsub )

Tập 2:
Google Drive ( Hardsub )

Tập 3:
Google Drive ( Hardsub )
Google Drive ( Softsub )

Tập 4:
Google Drive ( Hardsub )

Tập 5:
Google Drive ( Hardsub )

Tập 6:
Google Drive ( Hardsub )

Tập 7:
Google Drive ( Hardsub )

Tập 8:
Google Drive ( Hardsub )


Các Phần Phim Liên Quan
Star Wars: The Clone Wars


Lỗi Google Drive bị quá tải giới hạn 24 giờ, không truy cập vào được? Xem Softsub mà chả thấy cái phụ đề nó hiện?
Vui lòng truy cập vào đây để sửa
Link FAQs


Website Chính Thức Của Phim
The Mandalorian


Page Cộng Đồng Star Wars Việt Nam