[Anime] Shoumetsu Toshi

Tên Đầy Đủ
Shoumetsu Toshi
(消滅都市 – Afterlost)


Tập 1
Google Drive ( Hardsub )

Tập 2
Google Drive ( Hardsub )

Tập 3
Google Drive ( Hardsub )

Tập 4
Google Drive ( Hardsub )

Tập 5
Google Drive ( Hardsub )

Tập 6
Google Drive ( Hardsub )

Tập 7
Google Drive ( Hardsub )

Tập 8
Google Drive ( Hardsub )
Google Drive ( Softsub )

Tập 9
Google Drive ( Hardsub )
Google Drive ( Softsub )

Tập 10
Google Drive ( Hardsub )

Tập 11
Google Drive ( Hardsub )

Tập 12
Google Drive ( Hardsub )


Lỗi Google Drive bị quá tải giới hạn 24 giờ, không truy cập vào được? Xem Softsub mà chả thấy cái phụ đề nó hiện?
Vui lòng truy cập vào đây để sửa
Link FAQs


Website Chính Thức Của Anime
Shoumetsu Toshi