QUY ĐỊNH SỬ DỤNG FILE SUB

Thứ nhất: Các bạn có thể sử dụng một cách tự nhiên chỉnh sửa thoải mái, biến nó thành của bạn được, miễn là chất lượng tốt hơn so với mặt bằng nhóm đã dịch.
Thứ hai: Các bạn có quyền chia sẻ tự nhiên file sub và dùng nó một cách thoải mái.
Thứ ba: NGHIÊM CẤM THƯƠNG MẠI HÓA FILE SUB TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP.
Thế thôi, chúc các bạn vui vẻ.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
+HƯỚNG DẪN CÁCH THÊM FILE SUB VÀO VIDEO, PHIM TRÊN ĐIỆN THOẠI: Link
+HƯỚNG DẪN CÁCH THÊM FILE SUB VÀO VIDEO, PHIM TRÊN MÁY TÍNH: Link
+HƯỚNG DẪN CÁCH SỬA LỖI KHÔNG CÓ PHỤ ĐỀ, SUBTITLE KHI XEM PHIM, VIDEO SOFTSUB: Link
+ĐỊNH NGHĨA HARDSUB, SOFTSUB VÀ FILE SUB KHI XEM PHIM, ANIME: Link