[Hentai] Overflow

Hestia, Huydofumi, Awakened Dragon và Noyakek trực thuộc Sakurasou Team x YoakeTechLab trân trọng giới thiệu
Overflow – Upscaled Version.

Demo so sánh chất lượng

Tên Đầy Đủ
Overflow
(おーばーふろぉ)


Tập 1
Google Drive – Hardsub
Google Drive – Softsub
Google Drive – Softsub Dự Phòng

Tập 2
Google Drive – Hardsub
Google Drive – Softsub
Google Drive – Softsub Dự Phòng

Tập 3
Google Drive – Hardsub
Google Drive – Softsub
Google Drive – Softsub Dự Phòng

Tập 4
Google Drive – Hardsub
Google Drive – Softsub
Google Drive – Softsub Dự Phòng

Tập 5
Google Drive – Hardsub
Google Drive – Softsub
Google Drive – Softsub Dự Phòng

Tập 6
Google Drive – Hardsub
Google Drive – Softsub
Google Drive – Softsub Dự Phòng

Tập 7
Google Drive – Hardsub
Google Drive – Softsub
Google Drive – Softsub Dự Phòng

Tập 8
Google Drive – Hardsub

Google Drive – Softsub
Google Drive – Softsub Dự Phòng


Lỗi Google Drive bị quá tải giới hạn 24 giờ, không truy cập vào được? Xem Softsub mà chả thấy cái phụ đề nó hiện?
Vui lòng truy cập vào đây để sửa
Link FAQs


Website Chính Thức Của Anime
Overflow