[Anime/Hentai?] Overflow

Cập nhật lần cuối vào


Hestia, Huydofumi và AwakenedDragon trực thuộc Sakurasou Team x YoakeTechLab trân trọng giới thiệu
Overflow – Upscaled Version.

Kết quả hình ảnh cho overflow anime

Demo so sánh chất lượng

Tập 1
Google Drive – Hardsub
Google Drive – Softsub

Tập 2
Google Drive – Hardsub
Google Drive – Softsub

Tập 3
Google Drive – Hardsub
Google Drive – Softsub

Tập 4
Google Drive – Hardsub
Google Drive – Softsub

Bình luận