[Anime] Nande Koko ni Sensei ga

Cập nhật lần cuối vào


Chú ý: Bản thường có che đến 80% là Google Drive và Softsub Torrent

Bản chỉ che đúng núm vú là của nhà đài ATX

Bản không che tức Blu-ray ( BD ) sẽ đợi cho đến khi nào Studio ra thì team sẽ dịch, cảm ơn


Tập 1: – Google Drive
– ( Nhà đài ATX ): Google Drive
Tập 2: Google Drive
Torrent ( Softsub )
– ( Nhà đài ATX ): Google Drive
Tập 3: Google Drive
Torrent ( Softsub )
– ( Nhà đài ATX ): Google Drive
Tập 4: Google Drive
Torrent ( Softsub )
– ( Nhà đài ATX ): Google Drive
Tập 5: Google Drive
Torrent ( Softsub )
– ( Nhà đài ATX ): Google Drive
Tập 6: Google Drive
Torrent ( Softsub )
– ( Nhà đài ATX ): Google Drive
Tập 7: Google Drive
Torrent ( Softsub )
– ( Nhà đài ATX ): Google Drive
Tập 8: Google Drive
Torrent ( Softsub )
– ( Nhà đài ATX ): Google Drive
Xem Online: Fembed
Tập 9: Google Drive
Torrent ( Softsub )
– ( Nhà đài ATX ): Google Drive
Tập 10: Google Drive
Torrent ( Softsub )
– ( Nhà đài ATX ): Google Drive
Tập 11: Google Drive
Torrent ( Softsub )
– ( Nhà đài ATX ): Google Drive
Tập 12: Google Drive
Torrent ( Softsub )
– ( Nhà đài ATX ): Google Drive

Bình luận