[Anime] Darwin’s Game

Huydofumi x Hestia trực thuộc Yoake/Sakurasou Fansub trân trọng giới thiệu.
DARWIN’S GAME

Tên Đầy Đủ
Darwin’s Game
(ダーウィンズゲーム)


Tập 1:
Google Drive – HARDSUB

Google Drive – SOFTSUB
Google Drive – FILESUB

Tập 2:
Google Drive – HARDSUB
Google Drive – SOFTSUB
Google Drive – FILESUB

Tập 3:
Google Drive – HARDSUB
Google Drive – SOFTSUB
Google Drive – FILESUB

Tập 4:
Google Drive – HARDSUB
Google Drive – SOFTSUB
Google Drive – FILESUB

Tập 5:
Google Drive – HARDSUB
Google Drive – SOFTSUB
Google Drive – FILESUB

Tập 6:
Google Drive – HARDSUB
Google Drive – SOFTSUB
Google Drive – FILESUB

Tập 7:
Google Drive – HARDSUB
Google Drive – SOFTSUB
Google Drive – FILESUB

Tập 8:
Google Drive – HARDSUB
Google Drive – SOFTSUB
Google Drive – FILESUB

Tập 9:
Google Drive – HARDSUB
Google Drive – SOFTSUB
Google Drive – FILESUB

Tập 10:
Google Drive – HARDSUB
Google Drive – SOFTSUB
Google Drive – FILESUB

Tập 11:
Google Drive – HARDSUB
Google Drive – SOFTSUB
Google Drive – FILESUB


Lỗi Google Drive bị quá tải giới hạn 24 giờ, không truy cập vào được? Xem Softsub mà chả thấy cái phụ đề nó hiện?
Vui lòng truy cập vào đây để sửa
Link FAQs


Website Chính Thức Của Anime
Darwin’s Game