[Anime] Darwin’s Game

Cập nhật lần cuối vào

Huydofumi x Hestia trực thuộc Yoake/Sakurasou Fansub trân trọng giới thiệu.
DARWIN’S GAME
Kết quả hình ảnh cho darwin game

Tập 1:
Google Drive – HARDSUB

Google Drive – SOFTSUB
Google Drive – FILESUB

Tập 2:
Google Drive – HARDSUB
Google Drive – SOFTSUB
Google Drive – FILESUB

Tập 3:
Google Drive – HARDSUB
Google Drive – SOFTSUB
Google Drive – FILESUB

Tập 4:
Google Drive – HARDSUB
Google Drive – SOFTSUB
Google Drive – FILESUB

Tập 5:
Google Drive – HARDSUB
Google Drive – SOFTSUB
Google Drive – FILESUB

Tập 6:
Google Drive – HARDSUB
Google Drive – SOFTSUB
Google Drive – FILESUB

 

Bình luận