[Anime] Somali to Mori no Kamisama

EnvySpectre trực thuộc Yoake Fansub trân trọng giới thiệu.
Somali to Mori no Kamisama

Tên Đầy Đủ
Somali to Mori no Kamisama
(ソマリと森の神様 – Somali and the Forest Spirit)


Tập 1
Google Drive – Hardsub
Google Drive – Softsub
Google Drive – Filesub

Tập 2
Google Drive – Hardsub
Google Drive – Softsub
Google Drive – Filesub

Tập 3
Google Drive – Hardsub
Google Drive – Softsub
Google Drive – Filesub

Tập 4
Google Drive – Hardsub
Google Drive – Softsub
Google Drive – Filesub

Tập 5
Google Drive – Hardsub
Google Drive – Softsub
Google Drive – Filesub

Tập 6
Google Drive – Hardsub
Google Drive – Softsub
Google Drive – Filesub

Tập 7
Google Drive – Hardsub
Google Drive – Softsub
Google Drive – Filesub

Tập 8
Google Drive – Hardsub
Google Drive – Softsub

Google Drive – Filesub

Tập 9
Google Drive – Hardsub
Google Drive – Softsub
Google Drive – Filesub

Tập 10
Google Drive – Hardsub
Google Drive – Softsub
Google Drive – Filesub

Tập 11
Google Drive – Hardsub
Google Drive – Softsub
Google Drive – Filesub

Tập 12
Google Drive – Hardsub
Google Drive – Softsub
Google Drive – Filesub


Lỗi Google Drive bị quá tải giới hạn 24 giờ, không truy cập vào được? Xem Softsub mà chả thấy cái phụ đề nó hiện?
Vui lòng truy cập vào đây để sửa
Link FAQs


WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA ANIME
Somali to Mori no Kamisama