[Anime] Heya Camp

Cập nhật lần cuối vào

nếp phọt đang bị VAC hết tài khoản Sờ tim đang cần ai đó hảo tâm cho acc vip ( thực ra là anh ấy dùng tool ) trực thuộc Yoake Fansub trân trọng giới thiệu

Heya Camp

Tập 1
Google Drive ( Hardsub )
Google Drive ( Softsub )
Google Drive ( File Sub )

Tập 2
Google Drive ( Hardsub )
Google Drive ( Softsub )
Google Drive ( File Sub )

Tập 3
Google Drive ( Hardsub )
Google Drive ( Softsub )
Google Drive ( File Sub )

Bình luận