[Anime] Tsuujou Kougeki ga Zentai Kougeki de Nikai Kougeki no Okaasan wa Suki Desuka

Cập nhật lần cuối vào

Tên Đầy Đủ
Tsuujou Kougeki ga Zentai Kougeki de Nikai Kougeki no Okaasan wa Suki Desuka?
(通常攻撃が全体攻撃で二回攻撃のお母さんは好きですか?)


TV SERIES:
Tập 1:

Google Drive ( Hardsub )
Google Drive ( Softsub )
Google Drive ( File Sub )

Tập 2:
Google Drive ( Hardsub )
Google Drive ( Softsub )
Google Drive ( File Sub )

Tập 3:
Google Drive ( Hardsub )
Google Drive ( Softsub )
Google Drive ( File Sub )

Tập 4: LINK CHẾT
Google Drive ( Hardsub )
Google Drive ( Softsub )
Google Drive ( File Sub )

Tập 5: LINK CHẾT
Google Drive ( Hardsub )
Google Drive ( Softsub )
Google Drive ( File Sub )

Tập 6: LINK CHẾT
Google Drive ( Hardsub )
Google Drive ( Softsub )
Google Drive ( File Sub )


Lỗi Google Drive bị quá tải giới hạn 24 giờ, không truy cập vào được? Xem Softsub mà chả thấy cái phụ đề nó hiện?
Vui lòng truy cập vào đây để sửa
Link FAQs


Website Chính Thức Của Anime
Tsuujou Kougeki ga Zentai Kougeki de Nikai Kougeki no Okaasan wa Suki Desuka

Bình luận