[Anime] BanG Dream! Season 3

DSHinakO x NatVN x Star trực thuộc Yoake Fansub trân trọng giới thiệu.
BanG Dream! Season 3

Tên Đầy Đủ
BanG Dream! Season 3 (バンドリ!3)


Tập 1:
Google Drive – HARDSUB

Google Drive – SOFTSUB
Google Drive – FILESUB

Tập 2:
Google Drive – HARDSUB
Google Drive – SOFTSUB
Google Drive – FILESUB

Tập 3:
Google Drive – HARDSUB
Google Drive – SOFTSUB
Google Drive – FILESUB

Tập 4:
Google Drive – HARDSUB
Google Drive – SOFTSUB
Google Drive – FILESUB

Tập 5:
Google Drive – HARDSUB
Google Drive – SOFTSUB
Google Drive – FILESUB

Tập 6:
Google Drive – HARDSUB
Google Drive – SOFTSUB
Google Drive – FILESUB

Tập 7:
Google Drive – HARDSUB
Google Drive – SOFTSUB
Google Drive – FILESUB

Tập 8:
Google Drive – HARDSUB
Google Drive – SOFTSUB
Google Drive – FILESUB

Tập 9:
Google Drive – HARDSUB
Google Drive – SOFTSUB
Google Drive – FILESUB

Tập 10:
Google Drive – HARDSUB
Google Drive – SOFTSUB
Google Drive – FILESUB

Tập 11:
Google Drive – HARDSUB
Google Drive – SOFTSUB
Google Drive – FILESUB

Tập 12:
Google Drive – HARDSUB
Google Drive – SOFTSUB
Google Drive – FILESUB

Tập 13:
Google Drive – HARDSUB
Google Drive – SOFTSUB
Google Drive – FILESUB


Lỗi Google Drive bị quá tải giới hạn 24 giờ, không truy cập vào được? Xem Softsub mà chả thấy cái phụ đề nó hiện?
Vui lòng truy cập vào đây để sửa
Link FAQs


Các Phần Phim Liên Quan
BanG Dream! Garupa☆Pico
BanG Dream! Season 2


Website Chính Thức Của Anime
BanG Dream! Season 3